Caasim (Strandparken barnehage)

Caasim (Strandparken barnehage)

En hvit stein i all den mørke sanda og fotspor