Huskebilder

Barns fotografiske ytringer

Huskebilder

"Jeg tok bilde av Yosef da han huska fort. Den huska er ny" 

Caasim, 5 år

2019
Fra 18.08.19
Til 05.01.20

Fotspor i sanden. Et helt spesielt sted bak en stein. Hulen som finnes under et bord. Hva er det femåringene vil huske fra et liv i barnehagen? 

Utstillingen «Huskebilder» er et samarbeid mellom USN, barnehager i Horten kommune og Preus museum. Målet er å gi innsikt i barnas hverdag.

«Dette er fotsporene til vennen min. Når jeg ser på bildet kan jeg huske ham for alltid.»
Theodor, 5 år

FNs barnekonvensjon er 30 år høsten 2019. Dette markerer vi med en utstilling av barns fotografier av livet i barnehagen. På denne måten får de yngste barna en stemme, med barnehagen som ramme for barndom, slik tilfellet er for de fleste barn i Norge.

Fotografier barn tar selv gir gode muligheter for å nærme seg barns perspektiver, noe som er en forutsetning for at barnekonvensjonens artikler kan etterleves. Den fordrer at voksne lytter til barn, og at de vil vite hva barna tenker og foretar seg. Ikke minst fordrer den at voksne bruker denne innsikten når de tar beslutninger sammen med barn eller på barns vegne.  

Barna som deltar i prosjektet er fem år gamle og skal snart begynne på skolen. Oppdraget de har fått er å fotografere det de vil huske fra barnehagen. Minnene barna vil ha med seg kan gi oss mer kunnskap om hva som er viktig for dem. Det kan også være noe annet enn mange voksne tror.  

 

Valget av fotografi som uttrykksform muliggjør det å se med, og ikke barn. Det er barns blikk på verden vi interesserer oss for. Det gir en annen innsikt enn den vi kan få når barn primært er gjenstand for voksnes blikk. I prosjektet kommer denne forskjellen konkret til uttrykk ved at barna selv skaper motivene for fotografiene, og ikke er motiv for voksnes fotografier – slik de vanligvis er. 

Å stille ut barns egne fotografier kan i seg selv være et bidrag til realisering av artikkel 13 i barnekonvensjonen om barns rett til ytringsfrihet: … muntlig, skriftlig, i kunstnerisk form eller noe annet medium etter barnets valg.  

Utstillingen vises i en egen avdeling i “En fotohistorie”. De mange fotografiene vil forhåpentligvis kunne gi mye å snakke om og tenke over for som er barn – og de som har vært det.

Utstillingskopiene er sponset av Preus Pro Lab

Jeg vil se bildene!

Selv om utstillingen er over på Preus museum, er det fortsatt mulig å se bildene, noen av barna har til og med flere bilder i nettutstillingen. Den er delt inn i flere deler. Klikk på en av knappene under, du kan bevege musepekeren over bildene for å lese, eller klikke på bildene for å få tekst og bilder i større versjon.

Ta meg til nettutstillingen del 1

Ta meg til nettutstillingen del 2

Ta meg til nettutstillingen del 3

Ta meg til nettutstillingen del 4

 

 


Vega: Det er eggehoder som ser ut som tiss.
Voksen: Hva er eggehoder?
Vega: Du vet.. Sånne hoder som han i boka har. Han som har et eggehode som kan knuse.
Voksen: Som Odd? I boka Odd er et egg? Vega: Ja! Men det ser ut som gull og tissVega, 5 år
Dette var magisk!Arman, 5 år

Alexander: Det bildet vil jeg ha.
Voksen: Båten?Alexander: Ja. Båten er fin å ha i barnehagen, for i den kan jeg og Yu Xiang reise til Kina. Mamma og pappa kommer fra Kina. Så derfor er det fint å kunne reise dit.Alexander, 5 år