Jubileumsfilmen

«Fra Synsmaskiner til Instagram. Preus Museum 20 år 1995-215» er jubileumsfilmen laget i forbindelse med 20-års markeringen for Norges nasjonale museum for fotografi.

Filmen gir et lite tverrsnitt av noe av innholdet i Preus’ samlinger, samt gir perspektiver til ideene bak jubileumsutstillingen som åpnet 25.01.2015. Leif Preus forteller bl.a. om bakgrunnen for museet og ungdommens endrede bruk av fotografi blir diskutert. Og hvordan ser fremtidens fotomuseum ut?

Filmen er laget i samarbeid med klasse 2MKA ved Avdeling for Medier og Kommunikasjon, Holmestrand VGS

Medvirkende: Øivind Storm Bjerke (kunsthistoriker), Lin Pröitz (forsker), Leif Preus, Hanne Holm-Johnsen (seniorkurator), Hege Oulie (kurator).

Takk til folk på gata!