Kiana Hayeri

Kiana Hayeri

©Kiana Hayeri, Tehran, Iran, 13. november, 2011

 

En gjeng tredjeklassinger på en veldig høyt anerkjent privatskole i den nordre delen av Tehran spiller spillet 'Sangsar' (steining), en lek veldig lik stikkball, med unntaket av at barna stiller seg opp mot en vegg og en person skyter ballen ut mot en annen. I følge Islamsk Shia-lov i Iran er en jente ansett som moden nok i en alder av 9 for livet og for å påta seg religiøst ansvar, selv om forståelsen av hva dette ansvaret innebærer varierer i forskjellige deler av landet.

 

 

Foto: Kiana Hayeri @kianahayeri

 

Mer info på dysturb.com • @dysturb