Ilona Szwarc

Ilona Szwarc

©Ilona Szwarc, Riley, Vernon, Texas, 2012 

“Rodeo Girls” er en portrettserie av unge jenter fra Texas som konkurrerer på rodeoer. Disse jentene har et fundamentalt annerledes syn på egen femininitet og en holdning til kjønnsroller som står i kontrast til menneskene rundt. De er engasjert i aktiviteter som tradisjonelt har vært reservert for menn, de er fysisk veldig sterke og de viser at de kontrollerer dyrene.

 

Jeg er interessert i den begrensningen jentene møter når de uttrykker sin femininitet og hvordan de overfører den til dyra, som skjemmes bort med stell og pleie. Dyrene utvikler feminine kvaliteter, mens jentene omfavner en maskulin fremferd. Jentene kler seg etter mennenes mote, og mange av dem setter pris på å ikke trenge å se ut eller oppføre seg på en feminin måte. De vokser opp i henhold til en mannlig arketype, og jeg undersøker hvordan livet og identitetene deres blir formet av omgivelsene.