Tidligere utstillinger

Mikkel McAlinden

Vi ser ikke bildene lenger. Fra pressebildene i avisen til morgenkaffen, til fjernsynets søvndyssende underholdningsbilder - de siste vi ser før vi går til sengs. De underbygger og krever, degger og koser.

Midt i ansiktet

Et bilde av en person er ikke uten videre et portrett. Til portrettet stiller vi krav om at bildet i tillegg til at det skal likne en bestemt person også formidler en tolkning av personen.

Ikoniske bilder

07.04 - 10.08.2019

Hva kjennetegner et ikonisk bilde? Er det et bilde som provoserer, eller tvinger oss til å føle? Eller er ikke forklaringen så enkel?

Kunst som reklame - Reklame som kunst

Steichen spilte en avgjørende rolle for å få anerkjent fotografiske bilder som kunst og benyttet sin prestisje som kunstner til å få aksept for reklamefotografi, motefotografi og dokument...

Mary Ellen Mark

Mary Ellen Mark, er en av amerikas mest kjente dokumentarfotografer, presenteres for første gang i Norge med en stor retrospektiv utstilling.

Fokus

Med åpningen av Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum, åpnes det for en ny dimensjon i den hjemlige diskusjonen av fotografiens plass. Fotografiens plass i samfunnet, fotografiens...

Det maleriske fotografiet

Haugar Vestfold Kunstmuseum og Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum inviterer publikum og presse til utstillingen "Det maleriske fotografiet".

Konstruksjon eller virkelighet

Utstillingen "Konstruksjon eller virkelighet" utgjør den første omfattende presentasjon av arbeider som tilhører Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum.

Dedication

6. mai åpnet utstillingen «Dedication» i Moskva. Den er en del av Photobiannual 2000 i Moskva. Utstillingen markerer 55 års jubileet for andre verdenskrigs slutt.

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon 2014

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.