Tidligere utstillinger

New Topographics

En rekonstruksjon av en legendarisk utstilling

Kunst eller kitsch?

Piktorialismen ble ganske fort oppfattet som konservativ av store kretser og den har blitt betraktet som kitsch og av liten interesse for oss i dag.

Robert Adams

Robert Adams er en av vår tids mest betydningsfulle og innflytelsesrike fotografer.

Inn i landskapet

Utstillingen peker på en del forskjellige strategier hos kunstnere og fotografer som har jobbet med landskap som motiv.

Leif Preus - Fotograf

Gründeren Leif Preus var ikke bare forretningsmann og gründer av Preus Foto A/S og samler og grunnlegger av Preus Fotomuseum som i 1994 ble kjøpt av staten. Han var også fotograf!

Fotografiets utvidete felt - Preus museum 10 år

Utstillingen tar utgangspunkt i fotografiets stilling i dag, som kan beskrives todelt: For det første eksisterer fotografiet ikke lenger isolert innenfor en fotoinstitusjon som kjemper for aksept for fotografiet som kunstnerisk medium.

Likheter og forskjeller

Preus museum (tidligere Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum) presenterer utstillingen Likheter og forskjeller – Nytt norsk fotografi, og museets nye basisutstilling.

Lennart Nilsson

Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum åpner torsdag en utstilling som presenterer den verdensberømte svenske fotografen Lennart Nilsson. Både som pressefotograf og som vitenskapsmann har Nilsson gitt et betydelig bidrag til en forståelse av mennesket.

Ann Christine Eek - Betraktelser av ljus og Carl Nesjar - fotografier 1950-2000

De siste årene er fotografiet blitt en selvfølgelig del av samtidskunsten. Parallellt skrives det modernistiske fotografiet inn i kunsthistorien, og Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum har en sentral rolle i dette arbeidet.

fotocolor

Med utstillingen fotocolor 2004 satser Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum i Horten i sommer på å vise fargefotografiets utvikling fra den spede begynnelse frem til dagens mest avanserte utstyr.

Guttorm Nordøe

Løsrivelsen av fotografiet fra det å fungere som et vitnemål om gjenstander som det refereres til åpner for en fri omgang med de fotografiske materialene og deres uttrykkspotensial. Det er denne friheten Guttorm Nordø utprøver i sine arbeider.

Rolf Aamot - digitale fotomalerier

Rolf Aamot har alltid vært en rastløst eksperimenterende kunstner, som ikke minst har sett muligheter til å utvikle sitt billedspråk gjennom å ta i bruk teknologiske nyvinninger. Den teknologiske side av hans kunst kunne gjøres til gjenstand for et studium i seg selv, men teknikk har aldri vært noe mål, men et middel til å skape bilder.

"As It Happens" - Jim Bengston

I forbindelse med kulturarrangementene rundt Olympiaden på Lillehammer i 1994, ble det også arrangert en fotoutstilling. Tittelen på utstillingen var ”Verden er”. En tilsynelatende nøytral og litt kjedelig tittel som bare konstaterer et faktum.

Norsk Gullalder

I 1999 feiret Forbundet Frie Fotografer sitt 25-års jubileum med bl.a. boken Kunst Fotografi Norge. Både museets direktør Øivind Storm Bjerke og undertegnede bidro til boka. I fjor feiret Fotogalleriet sitt 25-års jubileum med et kritisk blikk på galleriets fortid og fremtid.

Kunst og fotografi

I utstillingen Fra synsmaskiner til Instagram finnes én hvit vegg. På denne presenteres den norske kunsten i fotografiet fra 1960-tallet fram til i dag.

Marinemuseet 150 år

Museet ble opprettet 5. oktober 1853 etter kongelig resolusjon. Det var den danskfødte kommandørkaptein Christen Frederik Klinck (1787-1860) som hadde samlet det som først ble museets samling og overførte denne i et gavebrev.

Moments in Between av Jens Olof Lasthein

Utstillingen baserer seg på et mangeårig prosjekt om krigen i det tidligere Jugoslavia. Bildene er tilkommet mellom 1994-99. Lasthein har valgt å fokusere på situasjoner i hverdagen og ikke de faktiske krigshandlingene.

Samuel Fosso, Malick Sidibé, Seydou Keïta

Seydou Keïta (1923-2001), Malick Sidibé (f. 1936) og Samuel Fosso (f. 1962) tilhører tre forskjellige generasjoner. Utstillingens fokus ligger på det studioportrettet som Keïta og Sidibé praktiserte i Bamako og Fosso i Bangui i den Sentralafrikanske Republikk i løpet av 30 år.

The Altered Landscape

Amerikansk landskapsfotografi fra 1970-tallet og frem til i dag. Utstillingen er sammensatt av kurator Diane Deming ved Nevada museum of art i Reno, USA. Bildene er hentet fra deres Carol Franc Buck Collection. Boken the altered landscape (Peter E. Pool red.) følger utstillingen.

Mikkel McAlinden

Vi ser ikke bildene lenger. Fra pressebildene i avisen til morgenkaffen, til fjernsynets søvndyssende underholdningsbilder - de siste vi ser før vi går til sengs. De underbygger og krever, degger og koser.

Midt i ansiktet

Et bilde av en person er ikke uten videre et portrett. Til portrettet stiller vi krav om at bildet i tillegg til at det skal likne en bestemt person også formidler en tolkning av personen.