Tidligere utstillinger

#JEG

Higen etter stadig nye måter å fremstille seg selv på har gjennom historien motivert mennesket til å ta i bruk nye teknologier, og til å utvikle nye sjangere og estetiske uttrykk.

Fra synsmaskiner til Instagram

Museets fantastiske samling belyser fotografiets mange sider i denne utstillingen.       

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.

Edvard Munch/Eksperimenter

Edvard Munch er Norges mest kjente kunstner. Han malte, tegnet, laget grafikk og fotograferte. I alt han gjorde ser vi hans eksperimenterende måte å arbeide på.

Variable Stars

I sine arbeider henter Toril Johannessen (1978-) inspirasjon fra fagfelt som filosofi, vitenskap, teknologi- og fotohistorie og i Johannessens mange ulike uttrykk ligger en grunnleggende...

For the Sake of Colour

I sine arbeider benytter Vilde Salhus Røed (1981-) ofte fotografi i sammenheng med tekst og skulpturelle objekter og har siden studiene vært opptatt av å undersøke den materielle, den kon...

Wall of Fame

Vi har viet en vegg i utstillingen til kjente fotografer, hvor vi bytter fotograf hver tredje måned.

The History of Space Photography

Utstillingen viser den fantastiske variasjonen av astronomisk fotografi som har vært tatt siden tidlig på 1800-tallet og frem til i dag. Bilder av verdensrommet, fjerne og nære solsysteme...

Ernest Cole - Photographer

«Tre hundre år med hvit overlegenhet i Sør-Afrika har plassert oss i trelldom, kledd av oss vår verdighet, berøvet oss vår selvtillit, og omringet oss med hat.»- House of Bondage, 1967Ord...

Margaret Bourke-White

Utstillingen fordyper seg i arbeidet til denne unike fotografen som så en lukket dør som noe tiltalende, og som utrettelig forberedte nye historier. Utstillingen fokuserer spesielt på arb...

Bruddstykker

Elisabeth Meyer (1899–1968) var i sin samtid en kjent journalist og fotograf, men etter sin død har hun blitt glemt. Først ved overdragelsen av hennes arkiv til Preus museum i 2000 ble hu...

Nick Brandt

Nick Brandt – portrettfotografen med et hjerte for Øst-Afrikas utrydningstruede dyr.Med den storslagne afrikanske naturen som bakgrunn, og med elefanter, løver og giraffer som motiv, gjør...

Bodies, Borders, Crossings

Utstillingen Bodies, Borders, Crossings presenterer ti finske samtidskunstnere som arbeider med fotografi og video. Utstillingen utforsker temaer som grenser i en globalisert verden og kr...

Kvinnelig stemmerett - 100 år

Å presentere Marie Høeg i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett er en selvfølge. Hun var aktiv kvinnesakskvinne og fikk betydning både her i Horten og nasjonalt.

1800-Tallets landskap

1800-tallets landskap viser hvordan landskapet ble sett på i en periode med romantisk blikk og nasjonal oppvåkning i norsk historie.

Norsk landskap 1987

Presentasjon av et kunstprosjekt gjort av fire fotografer for 25 år siden: Per Berntsen, Jens Hauge, Johan Sandborg og Siggen Stinessen.

Andrzej Maciejewski: Weather Report

Utstillingen Weather Report viser 36 fotografiet fra same sted, tatt under ulike værforhold over en periode på ett år.

Drømmen om det perfekte bildet

Sommerutstillingen 2012 ved Preus Museum er viet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i forbindelse med selskapets 85 års jubileum.

Motefotografi - tradisjon og nyskapning

Utstillingen har to fokuspunkter: et blikk på hva som har foregått i Skandinavia de senere årene, og et tilbakeblikk på motefotografiets utvikling.

Oddleiv Apneseth - Jølster 2008

Utstillingen er et portrett av Jølster kommune. Gjennom sitt prosjekt søker ikke Apneseth bare etter historien – han bruker også sitt kamera til å skape historie med.

Bildet som forteller

Utstillingen tar utgangspunkt i Apeneseths prosjekt og viser fotografer som har dokumentert mennesker og miljø.