Tidligere utstillinger

Kvinnelig stemmerett - 100 år

Å presentere Marie Høeg i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett er en selvfølge. Hun var aktiv kvinnesakskvinne og fikk betydning både her i Horten og nasjonalt.

1800-Tallets landskap

1800-tallets landskap viser hvordan landskapet ble sett på i en periode med romantisk blikk og nasjonal oppvåkning i norsk historie.

Norsk landskap 1987

Presentasjon av et kunstprosjekt gjort av fire fotografer for 25 år siden: Per Berntsen, Jens Hauge, Johan Sandborg og Siggen Stinessen.

Andrzej Maciejewski: Weather Report

Utstillingen Weather Report viser 36 fotografiet fra same sted, tatt under ulike værforhold over en periode på ett år.

Drømmen om det perfekte bildet

Sommerutstillingen 2012 ved Preus Museum er viet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i forbindelse med selskapets 85 års jubileum.

Motefotografi - tradisjon og nyskapning

Utstillingen har to fokuspunkter: et blikk på hva som har foregått i Skandinavia de senere årene, og et tilbakeblikk på motefotografiets utvikling.

Oddleiv Apneseth - Jølster 2008

Utstillingen er et portrett av Jølster kommune. Gjennom sitt prosjekt søker ikke Apneseth bare etter historien – han bruker også sitt kamera til å skape historie med.

Bildet som forteller

Utstillingen tar utgangspunkt i Apeneseths prosjekt og viser fotografer som har dokumentert mennesker og miljø.

New Topographics

En rekonstruksjon av en legendarisk utstilling

Kunst eller kitsch?

Piktorialismen ble ganske fort oppfattet som konservativ av store kretser og den har blitt betraktet som kitsch og av liten interesse for oss i dag.

Robert Adams

Robert Adams er en av vår tids mest betydningsfulle og innflytelsesrike fotografer.

Inn i landskapet

Utstillingen peker på en del forskjellige strategier hos kunstnere og fotografer som har jobbet med landskap som motiv.

Leif Preus - Fotograf

Gründeren Leif Preus var ikke bare forretningsmann og gründer av Preus Foto A/S og samler og grunnlegger av Preus Fotomuseum som i 1994 ble kjøpt av staten. Han var også fotograf!

Fotografiets utvidete felt - Preus museum 10 år

Utstillingen tar utgangspunkt i fotografiets stilling i dag, som kan beskrives todelt: For det første eksisterer fotografiet ikke lenger isolert innenfor en fotoinstitusjon som kjemper for aksept for fotografiet som kunstnerisk medium.

Likheter og forskjeller

Preus museum (tidligere Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum) presenterer utstillingen Likheter og forskjeller – Nytt norsk fotografi, og museets nye basisutstilling.

Lennart Nilsson

Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum åpner torsdag en utstilling som presenterer den verdensberømte svenske fotografen Lennart Nilsson. Både som pressefotograf og som vitenskapsmann har Nilsson gitt et betydelig bidrag til en forståelse av mennesket.

Ann Christine Eek - Betraktelser av ljus og Carl Nesjar - fotografier 1950-2000

De siste årene er fotografiet blitt en selvfølgelig del av samtidskunsten. Parallellt skrives det modernistiske fotografiet inn i kunsthistorien, og Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum har en sentral rolle i dette arbeidet.

fotocolor

Med utstillingen fotocolor 2004 satser Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum i Horten i sommer på å vise fargefotografiets utvikling fra den spede begynnelse frem til dagens mest avanserte utstyr.

Guttorm Nordøe

Løsrivelsen av fotografiet fra det å fungere som et vitnemål om gjenstander som det refereres til åpner for en fri omgang med de fotografiske materialene og deres uttrykkspotensial. Det er denne friheten Guttorm Nordø utprøver i sine arbeider.

Rolf Aamot - digitale fotomalerier

Rolf Aamot har alltid vært en rastløst eksperimenterende kunstner, som ikke minst har sett muligheter til å utvikle sitt billedspråk gjennom å ta i bruk teknologiske nyvinninger. Den teknologiske side av hans kunst kunne gjøres til gjenstand for et studium i seg selv, men teknikk har aldri vært noe mål, men et middel til å skape bilder.

"As It Happens" - Jim Bengston

I forbindelse med kulturarrangementene rundt Olympiaden på Lillehammer i 1994, ble det også arrangert en fotoutstilling. Tittelen på utstillingen var ”Verden er”. En tilsynelatende nøytral og litt kjedelig tittel som bare konstaterer et faktum.