TID, STED, ROM

TID, STED, ROM

Foto: Mohamed

"Jeg har ikke funnet noe positivt med dette stedet enda. Jeg har bare vært her i to måneder. Ute er et fristed for meg."

Fra 25.04.21
Til 17.10.21

Utstillingen TID, STED, ROM gir oss nye perspektiv på virkeligheter enkelte kanskje tar for gitt og de færreste av oss egentlig kjenner til. Gjennom bilder og tekstfragmenter forteller innsatte, flyktninger og norske pensjonister sine egne historier ut ifra et subjektivt ståsted. De som i utstillingen deler sin verden med oss er svært forskjellige mennesker, men har alle valgt å dele sine tanker rundt hvordan det er å leve i dagens samfunn på en ærlig og modig måte.

Fotografiet er et viktig verktøy som muliggjør deltakelse i demokratiet og målet med utstillingen er å synliggjøre mennesker som ikke kommer til orde i samfunnsdebatten gjennom å la dem benytte seg av fotografi. Hovedvekten av materialet som vises i utstillingen er resultater fra museets eget arbeid med samtidsdokumentasjon gjennom prosjektet TID, STED, ROM. I tillegg vil tematikkene som tas opp i utstillingen også bli utdypet og satt inn i nye kontekster ved at de blir belyst ut ifra et utvalg av kunstverk.

I prosjektet TID, STED, ROM har museet arrangert workshops hvor deltakerne har fulgt et undervisningsopplegg og har fått en mulighet til å fritt dokumentere sin egen virkelighet. I fengselsprosjektet har Preus museum samarbeidet med den danske kunstneren Tina Enghoff og fengselspresten Kamille Nygård og holdt 5 dagers workshops for et knippe innsatte, mens i prosjektet 60+ har deltakerne arbeidet ut ifra et mer langsiktig perspektiv. Prosjektet På Reise som opprinnelig ble vist i utstillingen #JEG – Fra selvportrett til selfie blir i denne utstillingen vist i en ny konstellasjon som belyser hva som kan skje etter at et prosjekt har blitt fullført.

Preus museum ønsker i utstillingen å skape en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Utstillingen er en del av en nasjonal satsing ledet av Preus museum som utforsker hvorvidt fotografi kan muliggjøre deltakelse i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målsetningen er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.

Du kan lese mer om prosjektet TID, STED, ROM her

 

Mer informasjon om de øvrige prosjektene kommer!

 

Du kan lese mer om fengselsprosjektet som har blitt til i samarbeid med Tina Enghoff og Kamille Nygård her