TID, STED, ROM

Fra 25.04.21
Til 17.10.21

Utstillingen TID, STED, ROM gir oss et innblikk i en virkelighet de færreste av oss kjenner til. Gjennom bilder og tekstfragmenter gir innsatte ved fem ulike fengsler i Norge oss et bilde av hvordan det er å være et menneske som lever i frihetsberøvelse.

Gjennom femdagers workshoper utført av Preus museum i samarbeid med fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård, blir det fokusert på at de innsatte som deltar fritt skal få utrykke sin egen virkelighet gjennom fotografi og tekst.

Bildene og tekstene uttrykker ikke bare frustrasjon, håpløshet og en dyp følelse av å være mennesker som har blitt utslettet, men også håp - håp om at verden enda kan nås. En av deltakerne sa i etterkant av workshopen, «La oss si du har gått i skogen i flere måneder og du har gått deg bort. Så ser du plutselig mennesker igjen og sivilisasjon. Dette føles litt som det - det at det kommer noen utenfra og viser at vi ikke er glemt.» 

 

Preus museum ønsker å skape en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Utstillingen gir oss sterke og personlige vitnesbyrd fra de innsatte og vil kunne bli et viktig bidrag til samfunnsdebatten om hvordan vi utøver straff. Utstillingen er en del av en stor nasjonal satsing ledet av Preus museum som utforsker hvorvidt fotografi kan muliggjøre deltakelse i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målsetningen er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.

Prosjektet TID, STED, ROM er et viktig ledd i Preus museums arbeid med å utvikle museet som en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Fotografiet er et viktig verktøy som muliggjør deltakelse i demokratiet. Målet med prosjektet er å synliggjøre de som ikke har en stemme i samfunnet gjennom en selvpresentasjon bestående av fotografi og tekst og også la dem bli en del av den norske kulturarven ved å bli innlemmet i museets samling.

Du kan lese mer om prosjektet TID, STED, ROM her

TID, STED, ROM

Foto: Mohamed

"Jeg har ikke funnet noe positivt med dette stedet enda. Jeg har bare vært her i to måneder. Ute er et fristed for meg."