Sigurd Fandango

Sigurd Fandango (1986-) er en av fotografene man ikke har kunnet unngå å legge merke til i media de siste årene. Han har ganske enkelt laget annerledes og spennende bilder. Som frilansfotograf har han jobbet for så forskjellige aktører som Dagbladet Magasinet, Aftenposten, D2, Plan Norge, =Oslo og mange andre. Fandangos fotografier representerer en videreutvikling av dokumentarfotografiet og gir oss et alternativt blikk bl.a. på et kontinent som ellers er kjent for mye smerte og tragedie. 

Fotografi er språk, og dagens unge fotografer utfordrer oss med å hente impulser fra mange typer fotografi og dermed skape egne og nye uttrykk. Reportasjefotografiene fra serien ”Afrikas tiår”, som sto på trykk i Aftenposten i 2010, er ikke ren dokumentar. Fotografiene er også regisserte portretter, med impulser tilsynelatende både fra turisters minnebilder og fra samtidskunstnere som iscenesetter fotografier. Han bruker også bevisst sterke farger og lyssetting, som om bildene er reklamefotografi. Slik vekker han vår oppmerksomhet og får oss til å se hans fortellinger om et annet Afrika enn det vi forbinder med fattigdom, sult og diktatorer. Her blir vi presentert for et Afrika i vekst; Afrikas voksende middelklasse, gullgravere i Ghana og kinesere som bygger det nye Afrika. Dette er mennesker som oss. De jobber, handler og er stolt av familien sin. Slik bidrar Fandangos fotografier til å bygge ned fordommer om at ”vi” er annerledes enn ”de”. 

 

Sigurd Fandango var festivalutstiller på Fotografiets dag i 2011, og serien i museets samling viste vi første gang der.