Portrett av vår tid

Fra 25.10.20
Til 05.04.21

Portrettet er overalt og en del av en større visuell kultur! Den nye utstillingen på Preus museum vil presentere et utvalg portretter fra de siste 15 årene som viser hvordan en av de eldste fotografiske sjangrene fortsatt er levende og utforskende.  

Portrettet er svært sentralt i fotografiet, og fra fotohistorien vet vi at så snart man fikk en teknikk som fungerte, startet man å portrettere mennesker med kamera. Vi kjenner portrettet gjennom minnebilder, gjennom det å gå til fagfotografen, gjennom kunst, levende film og dokumentar, og portrettet som identifikasjon.

Portrettet er som en tidskapsel, det som blir igjen til neste generasjon, og en selvrepresentasjon av både fototograf og den portretterte. Det er allestedsnærværende og samtidig svært tidstypisk, noe som er lettere å se i retrospekt. Mot vår tid har det blitt en større allmenn aksept for at fotografiske portretter er viktige og interessante ikke bare fordi de er en fest for øyet. Det blir en større interesse for å undersøke hvordan portrettet forteller om sin samtid.

Denne utstillingen viser et utvalg portretter fra vår tid, det vil si fotografier tatt mellom 2005-2020. Utgangspunktet er utstillinger som var planlagt til Fotografiets dag 13. juni 2020, som ble avlyst pga pandemien. Denne utstillingen er en utvidet undersøkelse av temaet "portrett". 

 

Utstillere

(klikk på lenken for en presentasjon)

 

Fra samlingen har vi hentet fram

 

 

Portrett av vår tid

©Agnete Brun, Pia Tjelta, 2008. Tilhører Preus museums samling

© Morten Krogvold, Wenche Foss, skuespiller, 2005

© Verena Winkelmann, fra serien Fathers

© Ronny Rønning, fra prosjektet Soria Moria

© Hedvig Biong og Pablo Castilla

© Andrea Gjestvang, fra prosjektet "En dag i historien"