Over regnbuen

Over regnbuen

Berg & Høeg, Marie Høeg med bart, ca 1895-1903 (redigert)
Preus museums samling

Fra 28.05.22
Til 31.12.22

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, og Preus museum feirer Skeivt kulturår med utstillingsprosjektet Over regnbuen. Stemmerettsaktivistene og fotografene Marie Høeg (1866 - 1949) og Bolette Berg (1872 - 1944) inviterer til utstilling, salongprogram og andre aktiviteter. Utstillingen er et samarbeid med kamera- og filmbaserte kunstnere som representerer skeive perspektiver i et hundreårsperspektiv, og Karmaklubb* som bidrar med innspill og prosjekter for å queere eller skeive museet.

Utstillingen er forankret i Marie Høeg og Bolette Bergs private fotografier fra museets samling, og kurator Hilde Herming tar utgangspunkt i spørsmålet:

Hva slags utstilling ville Marie og Bolette ha invitert til?

Marie og Bolette, og særlig Marie, var svært synlige som offentlige personer i Horten rundt århundreskiftet 1800/1900. Marie Høegs innsats for kvinners stemmerett gikk ikke upåaktet hen, og det ble sagt om henne at «Hun kom som en hvirvelvind og vekket det søvnige Horten». Men i ettertid er det deres private fotografier som ble overrakt Leif Preus på 1980-tallet som har blitt gjenstand for størst oppmerksomhet. Motivmessig står disse i sterk og humoristisk kontrast til portrettene av borgerskapet i Horten de levde av som yrkesfotografer, hvor de iscenesatte seg selv og utfordret 1800-tallets kvinneideal og kjønnsroller. Og det er mye som tyder på at det er «oppdagelsen» av de private bildene som har bidratt til at de har blitt tolket inn i ulike skeive kontekster.

De private fotografiene etter Marie, Bolette og deres venner fremstår nok mer som lekne enn kontroversielle for dagens publikum, og sier derfor mye om hvordan grensene for hva som oppfattes som akseptabelt eller konvensjonelt endrer seg med hensyn til sted, tid og rom.

Så vidt vi vet etterlot ikke Marie og Bolette verken dagbøker, brev eller annet skriftlig materiale om deres privatliv, men fortellingene om de to gjør at vi likevel kan danne oss et bilde av hvordan de må ha levd og hva slags personligheter de hadde. Det er ikke offentlig dokumentert at de levde i et kjærlighetsforhold, men på bakgrunn av opplysninger fra ulike kilder antar vi at de var skeive.

 

Hva slags utstilling kan vi forestille oss at Marie og Bolette ville ha satt pris på?

På bakgrunn av Maries kamp for kvinnelig stemmerett og likestilling, er det naturlig å tro at hun og Bolette ville ha vært begeistret for Kim Frieles kamp for homofiles rettigheter, og at de ville ha vært opptatt av menneskerettigheter verden over. Det er derfor relevant å plassere dem i en større vestlig kontekst og inkludere referanser til andre som levde i skeive forhold (skjult eller åpent) rundt 1900. Det er flere fremtredende personer, særlig i kunstneriske miljøer, vi trekker fram: Loïe Fuller (1862 - 1928, USA/Frankrike) som ble berømt for The Serpentine Dance (ca. 1896) og Gladys Bentley som var tilknyttet kunstbevegelsen The Harlem Renaissance (1918 - 37) i USA. Utstillingen refererer også til surrealismens fremvekst i Europa hvor kunstneren Claude Cahun (Frankrike/Jersey 1894 - 1954) spilte en sentral rolle.

 

Identitet og fotografi

Preus museum er i en unik situasjon fordi fotografiet har hatt og har en helt sentral plass i iscenesettelse, dokumentasjon og eksperimentering rundt begrepet identitet. Utstillingen sammenstiller historisk og samtidig materiale på tvers av generasjoner, og viser en bredde av genre fra dokumentarfoto til portretter, videoverk og iscenesatte «virkeligheter». Og noen nyproduserte overraskelser. For Marie og Bolette fortsetter å inspirere både yngre og eldre fotografer og kunstnere, og vi håper dette smitter over på publikum i alle aldre!

 

Bekreftede deltakere:

 • Bolette Berg & Marie Høeg (NO) 
 • Gladys Bentley (US)
 • Claude Cahun (FR)
 • Imogen Cunningham (US)
 • Loïe Fuller (US)
 • Karmaklubb* (Tine Semb) (NO)
 • Cassie Brødskive (Jens Martin Hartvedt Arvesen) (NO) & Frida Marida (Hani Assaf) (LB)
 • Danja Burchard (DE)
 • Tonje Bøe Birkeland (NO)
 • Lill-Ann Chepstow-Lusty (UK/NO)
 • Paulina Tamara Cid (NO/CL)
 • Linda Bournane Engelberth (NO/DZ)
 • GUTTA (Lærke Grøntved (DK), Ann-Christin Kongsness (NO), Desiree Vaksdal (NO) og Josephine Collins (SE)
 • Ihne Pedersen (NO)
 • Nayara Leite (BR)
 • Mimsy Møller (NO)
 • Skeiv kopp (Pia Eikaas og Jo Ravn Abusland) (NO)
 • Maike Statz (AT)
 • Line Ørnes Søndergård (NO)
 • Henriette Berg-Thomassen (NO)
 • Kiyoshi Yamamoto (BR/JP/NO)
 • Ragnhild Aamås (NO)
 • Paulina Stroynowska
 • Elever ved Horten videregående skole

Velkommen til det skeive fotomuseet 28. mai!

 

-------------------------------------------------------------------------

Om samarbeidet med Karmaklubb*

Karmaklubb* har en pågående serie museale eksperimenter på gang, «Queering the museum», der målet er å utfordre – med en skeiv innfallsvinkel – hierarkiene denne typen rom eller institusjoner har, og autoritetene de representerer. Arbeidet med Preus museum er i prosess og vil gjenspeiles i også andre prosjekter og sammenhenger i løpet av 2022.

Karmaklubb* er et nomadisk skeivt klubbkonsept som arrangerer klubbkvelder, panelsamtaler, kunstnerpresentasjoner, kuratoriske prosjekter, filmvisninger, konserter, performance, drag, vinsmakinger og andre gastronomiske herligheter. Karmaklubb* er også en internasjonal forskningsplattform og forlaget IGWTLI publishing. Karmaklubb* er en feiring av gode ting, og er initiert av og drives av Tine Semb.

 

-------------------------------------------------------------------------

Kurator Skeivt kulturår 2022/Over regnbuen: Hilde Herming

Utstillingsteam: Pål Henrik Ekern (prosjektleder og produsent) Ingri Østerholt (formidlingsansvarlig) Maria Røset Bakkene  (assistent)

Konsulent og ekspert på Berg & Høeg: Hanne Holm-Johnsen

 

 

 

Berg & Høeg, Marie Høeg og Bolette Berg i båt i studio [utsnitt], 1895-1903. Preus museums samling.

NMFF.000418-37_2
© Paulina Tamara Cid, Non-Binary Motherhood, 2021. Preus museums samling
Claude Cahun, I am in training don't kiss me, 1927. Courtesy of the Jersey Heritage Collections
© Nayara Leithe og Kiyoshi Yamamoto, House of Transformation, plakatprosjekt (i prosess) til inntekt for skeive i Brasil, 2022
© Kiyoshi Yamamoto, 2021
De private eskene til Berg og Høeg (foto: Ingri Østerholt/Preus museum)
Berg & Høeg, Marie Høeg og broren Peter crossdressing, 1895-1903. Preus museums samling. 
Berg & Høeg, Marie Høeg med bart, 1895-1903. Preus museums samling.
I Preus museums samling finnes de unike glassnegativene til Marie Høeg og Bolette Bergs private bilder
Berg & Høeg, Marie Høeg og Bolette Berg i båt i studio, 1895-1903. Preus museums samling.