Fotografen

Fotografen
Fra 17.11.21
Til 24.04.22

Fotografen har vært, og er, en viktig del av menneskers liv og høytider. Fotografen er til stede ved viktige hendelser og formidler sitt blikk på verden gjennom nyhetsreportasjer og avissider. Men mye har blitt annerledes de siste 70 årene. Hvordan og hvorfor har fotofeltet forandret seg?

Utstillingen Fotografen er et ledd i formidlingen av forskningsprosjektet Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011. Fotografier, teknisk utstyr og arkivmateriale hentes fram fra museets rikholdige samling for å belyse de store endringene. I utstillingen får også publikum prøve ut studiosituasjoner og se fotografens mørkerom.

Utstillingens vil se på kunst og kommersielt fotografi fra 1940 frem mot vår tid. Ved inngangen til 1940 hadde Norge tre særorgan for fotografer. Fra 1950 frem til 2011 opplever feltet vekst og differensiering, blant annet kommer det til en rekke ulike organisasjoner og institusjoner. Det kommer også til uttrykk i relasjonen mellom kunst og kommersielt fotografi. Hvilke ulike fotografidentiteter finner vi i perioden? Hvem tok bilder under andre verdenskrig og hvem er fotografen i dag? 

Utstillingen ser også på hvordan overgangen fra fotografisk håndverk til en industrialisert produksjon påvirket de ulike fotografiske praksisene og fotobransjen som helhet. Den digitale revolusjonen har medført store forandringer, ikke bare knyttet til fotografens arbeidshverdag, men også hvordan samfunnet ser på yrket deres.

Det produseres en katalog til utstillingen.

Kurator: Hege Oulie