Ulla Schildt

© Ulla Schildt, Solaris # II, 2020. Preus museums samling

Ulla Schildt (f.1971) har studert fotografi (BA) ved Dublin Institute of Technology og TAIK, Universitet i Helsinki. 

Hun ble ferdig med studiet i 2007 og har vært bosatt i Oslo siden. Som billedkunstner arbeider hun med analogt og digitalt fotografi, video og installasjon.

Prosjektene hennes handler om menneskets behov for å samle, organisere og kontrollere verden. Dette har resultert i flere serier og hun har vist arbeider både i Norge og utlandet.

Mange av arbeidene hennes tematiserer et endret naturbegrep, knyttet til klimakrisen og ideen om at vi nå befinner oss i en antroposen tid.

 

Les mer om Ulla Schildt

 

Tilbake til utstillingen Av natur