Terje Abusdal

© Terje Abusdal, Slash & Burn #9, 2016. Preus museums samling.

Terje Abusdal (f. 1978, Evje) arbeider med fotografi og lydinstallasjoner hvor han undersøker hva det betyr å høre til. 

Fornorskingsprosessene på 1800- og 1900-tallet og den norske nasjonale identitet er sentrale tema. Abusdals prosjekter har røtter i virkelige historier og mennesker, men formidles ofte ved bruk av fabel og iscenesettelse.

Bokformen er en viktig del av praksisen, og han har gitt ut tre bøker på forlag. Abusdal har bakgrunn fra KMD Kunstakademiet i Bergen og Danmarks journalisthøyskole.

 

Les mer om Terje Abusdal

 

Tilbake til utstillingen Av natur