Gjert Rognli

© Gjert Rognli, Dan m aid luondu diehtà — What nature knows V, 2021. Preus museums samling

Gjert Rognli (f. 1966 i Nordreisa) bor og arbeider i Oslo, men er opprinnelig fra den sjøsamiske bygda Manndalen i Kåfjord.

Naturens kraft er sentrum for Rognlis praksis og han arbeider med film, fotografi, skulptur og performance. Arbeidene referer ofte til Rognlis samiske arv og spiller på lys, mørke og årstidene og operer gjerne et sted mellom surrealisme og mytologi. Rognli har vunnet en rekke internasjonale priser for sine arbeider og har hatt utstillinger både i Norge og utlandet, blant annet ved Louvre i Paris.

 

Tilbake til utstilingen Av natur