Av natur

Av natur

© Gjert Rognli, The dawn of day, 2006. Preus museums samling

Fra 16.02.23
Til 31.12.23

Utstillingen retter blikket mot det moderne industrialiserte samfunnets forhold til, og forbruk av, natur. 

Parallelt med den økende oppmerksomheten om verdens klimautfordringer, har det fra 2000-tallet vært en reaktualisering av natur og klimaspørsmål som tema i internasjonal billedkunst. Preus museum vil med utstillingen Av natur, og forskningen og arrangementene som følger den, løfte temaet videre innenfor kunstfeltet gjennom et fokus på fotografi.

Det er mange stemmer som snakker om klimakrisen og natur, men debatten blir ofte hard, polarisert og spissformulert. Preus museum ønsker å bruke sin plattform til å skape et åpent og inkluderende rom for refleksjon over naturens betydning og dens plass i våre liv. 

Målet er å bidra til økt innsikt i hvordan og hvorfor bærekraftig omgang med natur sikrer et godt livsgrunnlag for alt liv på kloden.

Verkene som vises i Av natur, er i all hovedsak nyinnkjøp til museets samling. I arbeidet med valg av verk har museet spesifikt sett etter kunstnere som arbeider med natur som tema og motiv. Et viktig spørsmål i arbeidet med utvalget har vært hvorvidt vår tids klimabevissthet viser seg som endringer i den kamerabaserte kunstens forhold til sitt motiv.

Kurator: Hege Oulie

Gjestekurator: Christine Hansen