Av natur

Av natur

© Gjert Rognli, Dan m aid luondu diehtà — What nature knows V, 2021. Preus museums samling

Fra 16.02.23
Til 31.12.23

Hva slags forhold har det moderne industrialiserte samfunnet til naturen?

Og hvordan bruker vi den?

Samtidig med den økende oppmerksomheten rundt verdens klimautfordringer, har det fra 2000-tallet vært en reaktualisering av natur og klimaspørsmål som tema i internasjonal billedkunst. Gjennom utstilling, forskning og formidling løfter Preus museum temaet videre med et spesielt fokus på kamerabasert kunst.

Det er mange stemmer som snakker om klimakrisen og natur, men debatten blir ofte hard, polarisert og spissformulert. Preus museum ønsker å bruke sin plattform til å skape et åpent og inkluderende rom for refleksjon over naturens betydning og dens plass i våre liv. 

Målet er å bidra til økt innsikt i hvordan og hvorfor bærekraftig omgang med natur sikrer et godt livsgrunnlag for alt liv på kloden.

Verkene som vises i Av natur, er i all hovedsak nyinnkjøp til museets samling. I arbeidet med valg av verk har museet spesifikt sett etter kunstnere som arbeider med natur som tema og motiv. Et viktig spørsmål i arbeidet med utvalget har vært hvorvidt vår tids oppmerksomhet om den pågående natur- og miljøkrise viser seg som endringer i den kamerabaserte kunstens forhold til sitt motiv.

Kurator: Hege Oulie

Gjestekurator: Christine Hansen

 

Kunstnere i utsillingen:

(Klikk på navnene for å lese mer)

 

Utstillingen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord

© Terje Abusdal, Slash & Burn #9, 2016. Preus museums samling.
© Christine Hansen, Turister, Joshua Tree, 2018. Analgogt fotografi (digitalisert for nett). Preus museums samling.
© Line Anda Dalmar, CA-127 Tecopa, 2018. Preus museums samling
© Ulla Schildt, Solaris # II, 2020. Preus museums samling
© Kirsti van Hoegee, Fra serien Light Trap, 2014. Preus museums samling