@kristinenor

Gjesteutstiller Instagram @preusmuseum

Fra 09.02.15
Til 15.02.15

Mobilkameraet har endret holdningene hennes til omgivelsene rundt, og kamerafunksjonen er i perioder nærmest en utvidelse av persepsjonen. Møt @kristinenor/Kristine Norlander!

Kristine Norlander underviser til daglig innenfor visuelle fag ved videregående skole. Hun avsluttet nylig en master i formgiving, kunst og håndverk der tema nettopp var mobilfotografiet - og hvordan smarttelefonen kan fungere som skapende verktøy. Gjennom studiet har det å uttrykke seg gjennom fotografiet og kommunisere visuelt på Instagram blitt en naturlig og inspirerende del av livet.

@kristinenor er gjesteutstiller på @preusmuseum i uke 7. Hun har over 32000 følgere på Instagram. Du kan lese mer om henne her.

 
@kristinenor