@jon_stilda

Gjesteutstiller Instagram @preusmuseum

Fra 13.03.17
Til 19.03.17

Espen er opptatt av det  hverdagslige. Han bruker fotograferingen til å registrere dagligdagse situasjoner og hendelser. Han fotograferer det meste, men er for tiden særlig opptatt av å utforske stemningen på steder som har litt tilfeldig opprinnelse og bruk, steder som kan være oversett, neglisjert eller forlatt. Gjerne alt samtidig.

Han tror på  begrensninger i fotografiske verktøy. Motstanden i utstyr med færre valg og tekniske muligheter opplever han som utfordrende, motiverende og stimulerende. Ved siden av mobiltelefon bruker han derfor oftest kameraer med fast optikk og brennvidde samt manuell fokus, gjerne også engangskamera og gamle analoge apparater.

Jon Stilda er navnet på en ikke eksisterende person, en ”usynlig venn” fra barndomstiden. Stilda ble hentet fram i en periode hvor Espen hadde behov for å holde fotograferingen adskilt fra det han ellers driver med.

Han er aktivt medlem i Oslo Kameraklubb og henter mye inspirasjon og kunnskap der.

 

 

 

 
@jon_stilda