@joakimheltne

Gjesteutstiller Instagram @preusmuseum

Fra 10.08.15
Til 16.08.15

Ukens gjesteutstiller på Instagram er interessert i mennesker, kunst og arkitektur - og en hel del andre ting. Bli kjent med Joakim Heltne, som studerer motefotografi og jobber som fotograf og illustratør.

For tiden er han basert i London, hvor han gjør siste året av sin bachelor i motefotografi. Det er foto-delen av motefotografi som interesserer ham mer enn mote-delen.

Mennesker, kunst og arkitektur bruker han som referanser i arbeidet der han fokuserer mye på minimalisme, linjer og strukturer.
Denne uka har han valgt å fokusere på mennesker som bruker byrommet og arkitekturen rundt seg.

@joakimheltne