@dawnwoodland

Gjesteutstiller Instagram @preusmuseum

Fra 28.03.16
Til 03.04.16

Noen kjenner henne kanskje som den brennende engasjerte ungdomspolitikeren. Flere kjenner henne som en engasjert mor og lærer. Noen kjenner henne fra storbandet og symfoniorkesteret i Haugesund.

Hun forteller: «De kreative sidene mine har, i større grad enn hva mange vet, alltid vært en viktig del av meg og min identitet. Både litteratur, musikk og kunst/ fotografi er viktige inspirasjonskilder og redskaper for meg for å forstå menneskene, verdsette livet og for å kunne uttrykke meg.»

 

Da Gry Pedersen Skogland startet på Instagram for vel tre år siden, under navnet Dawn Woodland, hadde hun ingen anelse om hvilken betydning IG skulle få for utviklingen hennes. Kunstnere, fotografer og venner fra en rekke land har inspirert henne til å søke sitt eget uttrykk som fotograf.

 

Hun har beveget seg innom ulike stilarter og tema på vegen, og vil fortsette å eksperimentere og søke. Hun forteller at muligheten til å være gjesteutstiller på Preus museums Instagramkonto en uke, er den typen utfordringer som tenner gnisten i henne. «Kanskje vil det en dag gi meg mot til å våge å kalle meg selv en kunstner …»

 
@dawnwoodland