Uke 40 - 2015

Norge i farger

Ukjent fotograf/The Detroit Publishing Company, Romsdalshorn, 1897, fotokromtrykk. Tilhører Preus museums samling.  

Norge i farger

Da Norge skulle definere seg som et eget land med en egen identitet, var det i første omgang malte og tegnede bilder som formidlet en følelse av fellesskap. Da turismen til Norge for alvor skjøt fart på 1880-tallet, åpnet det seg et marked for fotografiske turistprospekter. Først Knud Knudsen (1832-1915), siden Axel Lindahl (1841-1906), fotograferte landskapsbeskrivelser over hele Norge.  Først på begynnelsen av 1900-tallet overtok fotografiet maleriets rolle som det som kan representere "det norske".  

Vi vet ikke hvem som er fotografen til dette bildet, men vi vet at det ble distribuert av et amerikansk forlag som var best kjent for sitt store utvalg av fotokrome fargepostkort. 

Detroit Publishing Company hadde lisens på fotokromteknikken, og kunne dermed trykke fotografier i farger i en tid hvor fargefotografiet fortsatt var under utvikling og ikke klar for kommersiell bruk. Det er en litografisk teknikk der hver enkelt farge legges på en litografistein. 10-15 steiner kunne brukes til ett enkelt bilde. Fargeleggingen ble gjort et helt annet sted enn der fotografen eksponerte bildet, dermed kunne fargene få en litt annen koloritt enn man var vant til fra området. Romsdalshorns silhuett er gjenkjennelig, men den rosa fargen og den varme løden minner kanskje mer om et italiensk landskap.