Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Formidling Path arrow Ukens bilde Path arrow Lihku beivviin! Gratulerer med dagen!

Uke 5 - 2016

Lihku beivviin! Gratulerer med dagen!

Ellisif Wessel, Fra Kiberg i Nord-Varanger. Linene agnes, 1886-1920. Tilhører Preus museums samling

Lihku beivviin! Gratulerer med dagen!

Lørdag 6. februar feires den samiske nasjonaldagen, også kalt samefolkets dag. Dagen feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917.  

 

Fra midten av 1800-tallet begynte myndighetenes harde fornorskingspolitikk overfor den samiske befolkningen. Samisk språk, kultur og levemåte ble bekjempet med statlige midler. Rundt århundreskiftet fikk man en politisk oppvåkning som en reaksjon på myndighetenes fornorsking av samene. Samelandsmøtet i 1917 ble et resultat av dette, der man drøftet felles samiske problemstillinger. 

 

Bildets fotograf ble født inn i en trygg borgerlig tilværelse i Kristiania. Sitt voksne liv levde Ellisif Wessel som legehustru i Kirkenes. Men hun var selvsagt mye mer enn hustruen til en lege; hun spilte en betydelig rolle i norsk arbeiderbevegelse i de første tiårene av 1900-tallet, som skribent, bladutgiver og agitator. Og hennes innsats for å dokumentere den samiske kulturen i Sør-Varanger-området er uvurderlig. 

 

Her har hun fotografert sjøsamer på brygga i fiskeværet Kiberg, der de egner linene. Sjøsamene ble tidlig utsatt for kolonisering og assimilering, fordi de norske bosetterne først begynte å slå seg ned ved kysten og etter hvert overtok sjøsamenes tradisjonelle fiskeplasser og bosteder. 

 

Den statlige fornorskingen av samene er et skammens kapittel i norsk historie. Historien kan vi lære av. Når vi nå står ovenfor nye utfordringer, kan vi sammen skape en stoltere historie ved å sørge for god sameksistens, og ikke forsøk på assimilering, av alle slags folkegrupper i landet vårt.