For videregående skole

Quote

Skolen skal ifølge Læringsplakaten 
"stimulere elevene (...) i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse"

- Opplæringsloven § 1-2

VGS-elever tester ut kunnskapene i Fotoquizen (foto: Kirsti Fiskebøl/Preus museum)

Et besøk på Preus museum er en selvfølge for mediefag, men også andre faggrener som kan ha stort utbytte av et besøk på fotomuseet. 

Mange utstillinger har tema som passer inn i historie- eller norskundervisning, eller rundt identitet og selvrepresentasjon. 

Preus museums ansvarsområde dreier seg om fotografiet som helhet. Våre utstillinger reflekterer dette, og skifter mellom samtidskunst, modernistisk fotografi, historiske fremstillinger og kulturhistoriske utstillinger. Utstillingene skiftes ca. tre ganger i året. I tillegg har vi en fast utstilling, En fotohistorie, som viser fotografiets utvikling innen teknologi og det fotografiske medium.

Utstillinger

  • En fotohistorie
    Vår faste utstilling  viser utviklingen i den tekniske fotohistorien, og vil gi en forståelse for fotografiets historie gjennom kameraer og teknisk utstyr.

    Andre aktuelle utstillinger finner du her

 

 

Verksteder som passer for Videregående skole

Vi har samlet våre verkstedstilbud i Fotoverkstedet

 

Fotoverkstedet har også et mørkerom som kan benyttes både til kortere besøk eller utfoldelse over tid:

Fra mørkerommet (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Presseoppslag om mørkeromskursene ved museet: 

 

NTB har laget en fin sak om det tidlige fotografiet og Preus museum: 

For spørsmål, innspill eller ønsker om andre opplegg,
kontakt formidlingskonsulent Ingri Østerholt:
tlf 33 03 16 30, tlf dir 95767171
e-post: ingri.osterholt@preusmuseum.no
evt museet: post@preusmuseum.no