Uke 46 - 2022

Undringstimen

Henri Cartier-Bresson, Jean-Paul Sartre, Le Pont des Arts, Paris, 1946. Preus museums samling

Undringstimen

Nå er det ekstra god grunn til å ta deg tid til å undres. 18. november ble nemlig verdens filosofidag markert! Filosofiens mylder av etikk, logikk, kategoriske imperativ, epistemologi, eksistensialisme og kritisk tekning kan føles overveldende. Hva med å starte med den intuitive undringen som gjør oss alle til filosofer: Hvem er jeg? Hva kan vi vite? Hvor fritt er mennesket?

I dette portrettet tatt i 1946 av den anerkjente fotografen Henri Cartier-Bresson (1908—2004), ser du den politisk engasjerte filosofen Jean-Paul Sarte (1905—1980). Han hevdet at mennesket har absolutt frihet, og at vi befinner oss i valgsituasjoner som til enhver tid er bestemmende for hvem en er.
FNs markering av verdens filosofidag påpeker betydningen filosofi som en arena for refleksjon rundt demokrati, menneskerettigheter og likhet, som igjen er verdier og prinsipper som fred er avhengig av. Det er mer aktuelt enn noen gang.
Refleksjon i møte mellom mennesker og land er viktig, men undringen kan starte i det helt små som med ett kan bli så veldig stort.

Visste du at Preus museum har en egen filosof i staben? Maja Holst Svendsen er i tillegg bibliotekar og formidler, og denne lørdagen kan hun møtes i fotofilosofiske samtaler helt gratis på Deichmann Grünerløkka i Oslo.

God filosofidag folkens!