Uke 21 - 2017

Under overflaten

Bjarne Bare, (1985-), 1991, fra serien Syzygy, 2016. Tilhører Preus museums samling

Under overflaten

Bjarne Bares fotografier kan minne om bilder i livsstilmagasiner. De er tiltalende og tilsynelatende overfladiske men gjengir like fullt detaljer som mange av oss ikke tenker over ved første øyekast. Bildene skaper et fellesskap; de peker mot noe bak fasaden av førsteinntrykk. I bildet fra serien Syzygy, som stilles ut i utstillingen The Young Lions på Preus museum, er bakteppet blant annet borgerkrigen i Liberia. Den amerikanske dekkprodusenten Firestone inngikk i 1926 en 99 år lang kontrakt med regjeringen om verdens største gummiplantasje. Selskapets bånd til krigsforbryteren Charles Taylor, da borgerkrigen startet på 1990-tallet, er blitt mye kritisert. Serien handler ikke bare om Firestone, men også om andre historier fra dekkindustrien i et globalt perspektiv, som for eksempel Vietnamkrigen og gummibyen Akron i Ohio, USA’s postindustrielle midtvest.

Bares bilder gir oss detaljer som er brikker i en større kontekst, som peker på global industri og infrastruktur. Bildene tar ikke et standpunkt. Det er opp til oss som betraktere å tolke innholdet. Det er opp til oss å se hva som skjuler seg bak den tilsynelatende perfekte fasaden.