Uke 38 - 2017

Ulovlig tradisjon

Meeri Koutaniemi, Masai Mara, Kenya, 29. november 2013

Ulovlig tradisjon

Har du lagt merke til de store plakatene som har kommet opp rundt i Horten? Det franske fotografkollektivet #Dysturb gjør dokumentarfotografi og historier fra hele verden tilgjengelig for et bredt publikum ved å klistre opp store veggaviser. For Preus museum og Horten har de laget en kampanje mot vold mot kvinner.

Plakaten finner du på veggen til Norsk Stål, og teksten forteller:
Masai-jentene Isina og Naserian sitter i faren sin hytte dagen før den planlagte omskjæringen deres.
WHO (Verdens Helseorganisasjon) beregner at det finnes rundt 140 millioner kjønnslemlestede kvinner i verden. Kvinnelig kjønnslemlestelse er en tradisjon utøvet på verdensbasis i 29 land. Omskjæringen av jenter har vært ulovlig i Kenya siden 2001, men blant noen stammer, som Masaiene, er det fremdeles en høyt ansett tradisjon.

Tradisjonen stammer fra troen at en kvinnes seksuelle organer er urene, med en intensjon om å senke en kvinnes seksuelle nytelse slik at utroskap er mindre sannsynlig.

Kjønnslemlestelse på kvinner er på vid basis ansett som et brudd på menneskerettigheter og en alvorlig fornærmelse mot kvinners seksuelle frihet.

Her finner du et kart som viser deg hvor resten av veggavisene er satt opp.