Uke 44 - 2021

Trekkfugler

© Pål Hermansen, Røyken og fuglene, 1973. Sølvgelatin på barytt.  Tilhører Preus museums samling.

Trekkfugler

Tre fugler på vei fra pipen som slipper ut røyk, rammet inn av skogens mørke silhuetter og røykens trykkende formasjoner.  Luften tilhører de som flyr, men vi mennesker utforsker og erobrer det vi kan. Pipen har fått en sentral plass i et fotografisk og stemningsfullt landskap skapt av fotograf Pål Hermansen.

 

Man kan tolke et bilde i den retning man vil, men det er svært nærliggende å se dette i et miljøperspektiv. Bildet ble også premiert i UNEPs miljøkonkurranse i Nairobi 1974, samme år som Gro Harlem Brundtland startet sin rikspolitiske karriere som miljøvernminister, og to år etter Miljøverndepartementet ble opprettet. 1970-tallet var tiden for mye politisk aktivisme, og en tid hvor miljøvern handlet mest om naturvern, verning av vassdrag og opprettelsen av verneområder. I dag er reduksjon av utslipp og dermed bremsing av den globale oppvarmingen, et av de viktigste målene for verdenspolitikken. For tiden samles verdens ledere seg i Glasgow for FNs 26. klimakonferanse. Deltakerne er forpliktet til økt handling for å redusere utslippene i verden.

 

Pål Hermansen (1955-) har en lang erfaring innen naturfotografi og har vunnet en rekke internasjonale priser, blant annet Photographer of the Year. Fotografiet hans lar oss dvele ved noe, får oss til å reflektere og bli oppmerksom på detaljer i naturen. Bildet fra 1973 er kanskje enda viktigere i dag nesten 50 år senere, og fuglenes flukt fra røyken kan bli symbolet på at vi vil bort fra ytterligere global oppvarming. Sir David Attenboroughs ord fra FNs klimakonferansen kan minne oss på at vi gjennom handling og håp kan endre utviklingen til en bedre og mer rettferdig verden så lenge vi trekker i riktig retning. Bildet kan ses fra og med den 18.nov. i den nye utstillingen Fotografen på Preus museum.