Uke 14 - 2017

The Young Lions

Jamie Parslow, The Young Lions, 1978 (Fotogalleriets julebord 1978)

The Young Lions

På starten av 1970-tallet var situasjonen vanskelig for norske kunstnere som arbeidet med fotografi. Det var få visningssteder som åpnet dørene for dem, og selv om det fantes kunstnere som eksperimenterte med fotografi og fotografer som anså sine bilder som kunst, eksisterte miljøene parallelt med den etablerte kunstscenen uten gode veier inn på arenaen som kunne ha løftet dem frem. 

70-tallet var en pionertid og markerte starten på en bevegelse som skulle endre kunstfotografiets posisjon i Norge; miljøet samlet seg og fikk sin egen fagorganisasjon, det kom til flere gallerier og et privat museum. En av de viktigste begivenhetene var åpningen av Fotogalleriet i 1977. Miljøet i Oslo fikk dermed et eget sted og et samlingspunkt som i tillegg til å vise utstillinger, også arrangerte foredrag og workshops. På Fotogalleriets første julebord tok en av de sentrale personene i galleriet Jamie Parslow bildet The Young Lions som viser de sentrale personene for etableringen av galleriet. 

Utstillingen The Young Lions - Norsk kamerabasert kunst 1977-2017 er Preus museums bidrag til Fotogalleriets 40-årsjubileum. Et galleri som gjennom fire tiår har vært en viktig arena for formidling av fotografi som kunstnerisk medium i Norge.