Uke 22 - 2021

Sommerkroppen

© Verena Winkelmann, Fold Out, 2019. Preus museums samling

Sommerkroppen

Alle har den med seg hver dag og er helt avhengig av den, men det er ikke alle som er like glad i den. Den finnes overalt, på skjermer og plakater, ofte både seksualisert, perfeksjonert og temmelig uoppnåelig. Vi snakker selvsagt om kroppen, den som danner grunnlag for vår erfaring av oss selv og verden. I serien «Fold Out» tar Verena Winkelmann for seg den nakne menneskekroppen. Hun går tett på forskjellige kropper med ulik alder, kjønn og etnisitet, og undersøker hvordan kroppen kan representeres uten skam, og uten at betrakteren blir en «titter», men en som ser. En naken, naturlig kropp uten filter og Photoshop kan oppleves som fremmed og skremmende. Winkelmann får oss til å kjenne på denne blygselen og setter på den måten søkelyset på noe så uvanlig som en kropp uten regi eller salgspotensiale. 

En del av serien «Fold Out» har blitt kjøpt inn til Preus museum i den senere tid ved hjelp av stimuleringsmidler gitt i forbindelse med pandemien.