Uke 38 - 2019

Sliten budbringer

Louis Fleckenstein, The weary Messenger, 1934. Tilhører Preus museums samling

Sliten budbringer

Hvert år 21. september feires FNs internasjonale fredsdag i hele verden for å styrke idealene om fred blant alle nasjoner og mennesker. Fokuset for årets fredsdag er klimaet og viktigheten av å jobbe mot klimaforandringer for å skape og opprettholde fred i verden. Et svært aktuelt tema i en tid hvor også miljøaktivisten Greta Thunberg er blitt nominert til Nobels fredspris. 

 

Fred blir ofte symbolisert med en hvit due, noe som har sin opprinnelse helt fra Første Mosebok og i historien om Noah som sendte en due ut for å se om Jorden var tørr og det var blitt fred i naturen. Duen kom tilbake med en olivenkvist som et tegn på at Gud hadde sluttet fred. Duen på dette bildet har ingen gren i nebbet, den er heller ikke hvit, men ut fra tittelen; The weary messenger, så kan vi lese at den nok har vært ute og jobbet. Kanskje har den levert viktige beskjeder gjennom luften fra en politiker til en annen?  

 

Greta Thunberg er for tiden på reise i USA for å snakke om budskapet om at det må gjøres noe nå for at vi skal kunne redde planeten vår. På en måte er hun som duen på bildet som gir oss budskapet, hun er budbringeren. Hun kommer ikke tilbake med en olivengren men med klar tale og krav om handling. Det er ikke rart om en due eller jente på 16 år kan bli litt sliten av det.