Uke 44 - 2016

Selvportrettet som reise

© Thera Mjaaland, Selvportrett ved Rødehavet II, Forro, Eritrea 1996, C-print. Tilhører Preus museums samling.

Selvportrettet som reise

 

Hva skal til for at fotografiet av et ansikt kan bevege seg fra det private til det allmenne?

 

Når Thera Mjaaland retter kameraet mot seg selv forsøker hun å motstå fristelsen til å gjøre seg selv om til et fotografi slik Roland Barthes beskriver det i sin bok Camera Lucida. Spørsmålet hennes er: Hva er vippepunktet for når et fotografisk portrett vanligvis ville blitt forkastet som en «god» eller tilstrekkelig gjengivelse av personen?

 

Slik leker hun med den inngrodde forestillingen om at selvet til en person kan tre fram i et fotografi.

 

Som kunstner og sosialantropolog har selvportrettprosjektet fulgt henne på reise over mer enn tre tiår. Både tidspunktet og stedene de er tatt på er viktige som kollektive referanser. Oftest bare nevnt i tittelen, kobles således selvportrettene opp mot andre fortellinger om det å være en person i verden i en spesiell tid.