Uke 39 - 2017

Se meg

Dysturbposter på Horten torg med fotografi av Pep Bonet / NOOR (Foto: Benjamin Petit/Dysturb)

Se meg

På Horten torg ser Tania på oss fra plakaten av det franske fotografkollektivet #Dysturb. De samarbeider med pressefotografer over hele verden for å gjøre dokumentarfotografi tilgjengelig for et bredt publikum. Bildet er tatt av fotografen Pep Bonet, som har møtt den 15 år gamle Tania i Bangladesh. Tania bor på Dipalok 3, et Drop In-senter, som hun kom til for opplæring da hun var 10 år gammel. 

Da Tania var fjorten år gammel ble hun tvunget til å gifte seg med en tjueen år gammel mann med psykiske problemer. Hun flyttet inn i stemorens hus hvor hun ble mishandlet og tvunget til å gjøre husarbeid. Hun ble også tvunget inn i prostitusjon, men så aldri noe til pengene hun tjente. Samtidig ble alt hun eide tatt fra henne. 

Tania skilte seg til slutt fra mannen hun ble tvangsgiftet med, noe som var veldig utfordrende for henne da foreldrene hennes i starten ikke trodde på det hun fortalte de om han. Etter hvert som moren hennes forstod alvoret, begynte hun å hjelpe henne. 

Alle navnene i denne teksten har blitt endret for å beskytte barnas identitet.

Klikk på lenken for å komme til et kart som viser deg hvor resten av veggavisene er satt opp.