Uke 47 - 2019

Sammensatte sjeler

Arnold Johansen, Gunn Inger 56 år - Magne 48 år, 2006. Tilhører Preus museums samling

Sammensatte sjeler

Dette er ikke et bilde (det er jo et bilde), men et bilde av et bilde!

Akkurat som René Magrittes maleri av en pipe hadde påskriften «Ceci n’est pas une pipe», så må det også påpekes her at dette bildet gjengitt på skjerm eller i avis bare er et bilde, en flat gjengivelse av et bestemt bilde. Noen ganger kan et bilde være tredimensjonalt.

Arnold Johansen (1953-) kaller sine bilder brettebilder eller stripebilder. Metoden ble allerede beskrevet i 1657, lenge før kameraets oppfinnelse, i en bok av Gaspar Schott. Johansen har satt sammen to fotografier, stripe for stripe, og brettet. Dermed blir det tre ulike motiv, et fra hver side og et forfra. Bildet viser, som tittelen røper to personer: Fra høyre ses Magne 48 år, fra venstre ses Gunn Inger 56 år.

Disse portrettene som utgjør et brettebildene inviterer til å reflektere over hvor sammensatte vi mennesker er. Det er som mange andre bilder aller best å oppleve i et direkte møte. Gunn Inger 56 år - Magne 48 år er en del av utstillingen Verden i 3D, som vises på Preus museum frem til oktober 2020.