Uke 25 - 2019

På reise

Ukjent fotograf, Ali Riza Mohammadi i båt på Middelhavet sammen med andre flyktninger. Tilhører Preus museums samling

På reise

 

Hva vil det si å være på reise? Sommerferien nærmer seg, kanskje skal du reise et fint sted, eller kanskje for å møte familie. Noen reiser fra noe utrygt til noe som er trygt. Det er i hvert fall et håp om trygghet og en fremtid som får mange til å reise fra krig, uro, fattigdom og klimaendringer.

Prosjektet «På reise» som Preus museum initierte i januar 2017 da fotograferende flyktninger ankom Norge, er et samtidsdokumentasjonsprosjekt som var en del av utstillingsprosjektet #Jeg: Fra selvportrett til Selfie. I prosjektet samlet museet inn og presenterte portrett og selvportrett tatt av flyktninger og asylsøkere på reise mellom hjemlandet og Norge. Bidragsyterne kommer fra Syria, Irak og Afghanistan og var på akuttmottak ikke langt fra museet.

På bildet ser du Ali Riza Mohammadi (nummer to fra venstre) smilende om bord i en båt sammen med andre flyktninger på vei over Middelhavet. Det er altså ikke turister på båttur, men mennesker med håp om en bedre fremtid som sitter der i gummijolla. Ali kom ad omveier fra Afghanistan til Norge i 2016, og deportert tilbake mot årets slutt. Han er fortsatt på flukt.

FN markerer Verdens dag for flyktninger 20. juni. I manges hoder er «flyktninger» en udefinert, truende ansiktsløs gruppe. Bildene i media formidler hjelpeløse mennesker som krever noe av oss. Fotografiene i prosjektet «På reise» forteller en annen historie. De lar oss møte mennesker som er sterke, som tar livet i egne hender, som tror på beskyttelse og et mulig godt liv vekk fra krig og udemokratiske samfunn. De formidler at vi alle er mennesker med samme drømmer om et godt liv i fred og trygghet.