Uke 33 - 2019

Over og under

©Audun Rikardsen, Ressursdeling

Over og under

To verdener i ett og samme bilde, så ulike, men i samspill med hverandre. To verdener som deler ressurser, menneskene i sildesnurperen og spekkhuggeren under vannflaten. Selv om menneskene gjerne tar grådigere for seg av ressursene enn det dyra gjør.
Audun Rikardsen er kjent for sine splittbilder, der han fotograferer natur og dyreliv ved å plassere et kamera som er spesialtilpasset, under og over vannflaten. På den måten ser vi to verdener på en gang. Splittbildene gir ofte et inntrykk av dualismen mellom ulike elementer og ulike verdener, f.eks. dyr versus menneske.
Selv sier han blant annet at naturfotografi handler om å fortelle historier og spre kunnskap. For å ta et godt bilde har det også vært viktig med kunnskap om motivet. Det å bli kjent med dyrene, forstå dets vaner og bygge opp tillit gjør at han kan fange det rette øyeblikket.
På Fotografiets dag på søndag kan du se Auduns bilder i store versjoner på veggene, og i tillegg høre ham fortelle suksess- og fiaskohistorier om kreativ fotografering i nabolaget.