Uke 23 - 2018

Our Baby Doffer

Fotograf: Lewis HineNovember 1910. Birmingham, Alabama. 

Fotograf: Lewis HineNovember 1910. Birmingham, Alabama. "Our baby doffer" they called him. Donnie Cole. Has been doffing for some months. When asked his age, he hesitated, then said, "I'm twelve." Another young boy said, "He can't work unless he's twelve."  

Our Baby Doffer

Barnearbeid preger nyhetsbildet i vår tid, men i all hovedsak handler det om barn som lever i andre verdensdeler enn vår egen. At barnearbeid også har vært en del av vår kultur er lett å glemme.

Lewis W. Hines fotografier, tatt i perioden 1910-1918, er et vitnesbyrd over situasjonene i amerikanske fabrikker fra omring 100 år siden. Den økte industrialiseringen gjennom 1800-tallet hadde ført til et stort behov for arbeidskraft og om lag 18%, av industriarbeiderne var barn under 15 år.

Sammen med National Child Labor Committee jobbet Hine for å sette arbeidsforholdene til millioner av amerikanske barn på den politiske dagsorden. At det i USA i 1938 ble vedtatt en ny lov som regulerte og ivaretok barnas rettigheter i arbeidslivet er mye takket være fotografiene til Hine.

En "doffer" jobber ved et spinneri og er den som fjerner ("doffs" på engelsk) og erstatter spoler eller spindler med spunnet fiber som bomull eller ull. Dofferen Donnie Cole var neppe 12 år da bildet ble tatt.

FN markerer Verdensdagen mot barnearbeid 12. juni.