Uke 1 - 2022

OVER OG UNDER

Audun Rikardsen, Ressursdeling. Tilhører Preus museums samling

OVER OG UNDER

To verdener i ett og samme bilde, så ulike, men i samspill med hverandre. To verdener som deler ressurser, menneskene i sildesnurperen og spekkhuggeren under vannflaten. Selv om menneskene gjerne tar grådigere for seg av ressursene enn det dyra gjør.

Audun Rikardsen er kjent for sine splittbilder, der han fotograferer natur og dyreliv ved å plassere et kamera som er spesialtilpasset, under og over vannflaten. På den måten ser vi to verdener på en gang. Splittbildene gir ofte et inntrykk av dualismen mellom ulike elementer og ulike verdener, f.eks. dyr versus menneske.

Selv sier han blant annet at naturfotografi handler om å fortelle historier og spre kunnskap. For å ta et godt bilde har det også vært viktig med kunnskap om motivet. Det å bli kjent med dyrene, forstå dets vaner og bygge opp tillit gjør at han kan fange det rette øyeblikket.

Bildet kan du se som en del av vår utstilling Fotografen - Kunst, håndverk og automatisering på Preus museum.