Uke 6 - 2021

Morskjærlighet

Lewis Hine, Ellis Island, 1905. Preus museums samling

Morskjærlighet

Det er mye å feire på søndag, men størst av alle er morsdagen! Om vi ikke feirer morsdag, er det i hvert fall noe som knytter oss alle sammen – alle har vi et moderlig opphav. Bildet på morskjærlighet, er bildet på en kjærlighet som er trygg og betingelsesløs. Ikke alle opplever det slik, men idealet kan kanskje være noe å strekke seg etter og varme seg på?

Lewis Hine beskriver denne morskjærligheten i fotografiet fra 1905. Bildet skildrer også usikkerheten ved å ankomme til et fremmed land, og behovet for å sikre barnas trygghet og sikkerhet. Disse tre var blant hundrevis som ankom Ellis Island den dagen - og av tusenvis som ankom de første årene av det nye århundret og lette etter et bedre liv i et nytt land.

Det ser ut som hallen på Ellis Island denne dagen var kald, stor og usikker, men mammas fang og arm er det trygge ankerpunktet. Mange mødre og fedre kjemper sine kamper i en vanskelig tid, og på søndag kan vi jo sende dem en kjærlige tanker og ord.