Uke 4 - 2014

Lukas Renlund

© Lukas Renlund, Dilemma, fra serien La Révolution Surrealiste

Lukas Renlund

Surrealistisk mote

Motefotografi dreier seg ikke alltid om klær. Det er en utrolig sammensatt og spennende sjanger som har gjennomgått forandringer parallelt med samfunnet. En kan se en tydelig endring fra å se mote som noe eksklusivt og sterkt forbundet med et vellykket liv, til fotografier som ironiserer eller utelater klær fullt og helt.

Lukas Renlund er født i 1984 i Finland og har base i København. Moteseriene hans utfordrer ofte betrakterens blikk. Han inspireres ikke bare av fotohistorien, men også av grafiske elementer, film, maleri og surrealistisk kunst. I serien La Révolution Surréaliste siterer han maleren René Magrittes surrealistiske blikk. Renlunds arbeider ligger på mange måter i krysningspunktet mellom mote- og kunstfotografi. Mange av seriene hans har først vært publisert i magasiner og siden endt opp på en gallerivegg. Selv forklarer han denne sjangeroverskridelsen med sin tilnærming til mediet.For Renlund er det ikke et distinkt skille mellom egne kunstprosjekter og kommersielle oppdrag. Målet er at fotografiene han skaper, både skal være et levebrød og et personlig prosjekt.

To av bildene i serien La Révolution Surréaliste finnes nå på en museumsvegg i utstillingen «En fotohistorie» på Preus museum.