Uke 40 - 2019

Læring for livet

Elisabeth Meyer, Lærer og elever i en gate på Sagene, 1941. Tilhører Preus museums samling

Læring for livet

 

En skoleklasse er ute i lokalmiljøet sammen med tre lærere. Hva er det undervisningen dreier seg om? Kanskje har huset de står utenfor en spesiell historie? Eller kanskje er det trærne og plantene i byrommet som skal undersøkes?

UNESCO har erklært 5. oktober som verdens lærerdag. Dagen skal rette oppmerksomhet mot lærerens unike rolle. Alle har vi vel minner om en lærer. Noen lærere setter spor for livet på en god måte, og kan være med på å endre liv.

Dagen er en fin anledning til å markere hva som er oppnådd, men også til å se på utfordringene, som for eksempel at det er akutt lærermangel over store deler av verden.

 

Flere Ukens bilde