Uke 42 - 2014

Kameraløst fotografi

Ernst Schwitters: Arabisk åtte, 1933/ca. 1989

Kameraløst fotografi

Ernst Schwitters (1918-96) var sønn av den kjente kunstneren Kurt Schwitters og vokste opp i et miljø som var kreativt og vant til å eksperimentere. Som liten gutt lærte han å lage fotogrammer av Man Ray. Det er fotografier som er tatt helt uten kamera, der gjenstander er lagt på et lysømfintlig papir eller film og eksponert for lys. Slik blir det bilder som er helt unike. Man Ray kalte dem Rayographs.

 

Ernst Schwitters kom til Norge som flyktning i 1936 allerede, men i 1940 flyktet han med sine foreldre videre til Skottland. Da krigen var slutt kom han tilbake til Norge og levde her til sin død. Han var medlem av Oslo Kameraklubb og en aktiv bidragsyter i diskusjoner omkring hva som er fotografisk kunst.

 

I 2010 kjøpte museet arkivet etter Studio Pan som ble drevet av Gerhard Morchman-Severud. Her fant vi 14 positiver, bl.a. dette motivet, tilhørende Ernst Schwitters. I 1989 hadde de to fotografene samarbeidet om å lage et antall mapper med bilder for salg. Etter nøye instruks fra Schwitters hadde Morchmann-Severud kopiert bildene som så ble vist og solgt på en utstilling i Køln samme år.