Uke 22 - 2019

Jordoppgang

William Anders, NASA, Earthrise 1968. Tilhører Preus museums samling

Jordoppgang

Noen ganger kan det være nyttig å få et annet perspektiv på ting, se verden fra en annen vinkel.

Bildet er fotografert julaften i 1968 fra Apollo 8 som skulle bli det første bemannede romskipet som gikk i bane rundt månen. På den fjerde av i alt ti runder, var romskipet på vei fra baksiden av månen da et bilde av den blå-hvite planeten fylte en av vindusrutene. “Oh, my God! Look at that picture over there! Here’s the Earth coming up. Wow, is that pretty!” Den ene av de tre amerikanske astronautene, William Anders, fotograferte først bildet i svart-hvitt før han fikk byttet bakstykke på Hasselbladen til fargefilm. Dermed fikk han festet på film det første fargebildet av planeten vi bor på fra avstand.

Bildet ble viktig for miljøbevegelsen, for det ble så tydelig at den vesle jorda er sårbar og må tas vare på. Bildet hjalp også menneskene med å forstå at i et kaldt og ugjestmildt kosmos, har vi det tross alt ganske godt.

Bildet kan du se i utstillingen «En fotohistorie» på Preus museum