Uke 23 - 2021

Jordas barn

Lewis Hine, Barn plukker bomull på H.M. Lane's farm Bells, Texas, USA 1913. Preus museums samling

Jordas barn

Et bleket bilde, ton i ton som om det var farget av markas sand og jord. Kanskje var det opprinnelige bildet lyst, men fotografiet er også påvirket av lys gjennom tid. Tilbake står et visuelt bilde med få kontraster, men samtidig med en tematikk som dessverre fortsatt er aktuell. En tematikk som bærer i seg sterke sosiale kontraster og belyser forskjeller mellom jordas uerstattelige barn.

Bildet er tatt av Lewis Hine (1874-1940), som var en pioner innen dokumentarfotografiet. Med dokumentar har vi lett for å tenke at det skal vise oss verden hvordan den virkelig er. Men ethvert bilde vil innebære en tolkning og en vinkling. Hos Hine var vinklingen dette: å dokumentere sosial urettferdighet og fattigdom i sin tid, altså på begynnelsen av 1900-tallet. En del av dette arbeidet besto i å fotografere barn som var nødt til å jobbe fra svært ung alder og under ekstreme forhold.

Også i dag er det mange barn som må jobbe for å overleve. Som må tåle ekstrem fysisk og psykisk belastning. De må tåle å ikke kunne gå på skole eller å ha tid til å leke, slike ting barn har rett på. De er offer for barnearbeid. Dette skal ikke tåles, og Verdens dag mot barnearbeid den 12.juni, er en markering som viser til avtaler som skal bekjempe de verste formene for barnearbeid.

Tall fra 2017 anslår at det er 152 millioner barn i verden som må arbeide, og at nesten halvparten av disse barna er mellom 5 og 11 år. Hele sju av ti barn jobber i jordbruket. Hines sitt bilde er også fra barn som jobber i åkeren, her er det bomull de plukker på gården H.M. Lane, i Bells Texas. Ifølge Hines beskrivelser er de seks barn i familien som jobber, fra femårsalderen til ti/elleve. Det er Edith, Hughie, Alton, Ruth, Rob og Lee. Han sier at de minste liker å plukke, men at de snart vil avsky det. Det er varmt, det er tungt og det er mange arbeidstimer. I bildet kan vi lese dette; de er små, vi får en opplevelse sterk varme gjennom bildet og våre egne assosiasjoner og kunnskap. Vi ser de bøyer kroppen, de går barbeint og det ser svært tungt ut. Vi ser også en skygge, mest sannsynlig fra fotografen eller kameraet, som viser oss tilstedeværelsen av det uunngåelige blikket i fotografiet, også det dokumentariske. Fotografier kan få oss til å stoppe opp, tenke og handle, også mange år etter at det er tatt, som i dette bildet fra Texas en varm dag i 1913.