Uke 41 - 2019

Jenteliv

Lewis W. Hine, Two of the helpers in the Tifton Cotton Mill, Tifton, Ga. They work regularly. 1909. Tilhører Preus museums samling

Jenteliv

To barneblikk lyser mot oss, forsiktige smil til fotografen. Jentene var nok ikke så vant til å bli fotografert. Bildetittelen til Hine forteller oss at de to er «hjelpere» i et bomullsspinneri i Georgia. Og at de jobber fast. I klartekst er de barnearbeidere.

 

En amerikansk historiker ble betatt av bildet, og ønsket om å vite mer førte til intensiv etterforskning. Jenta til høyre heter Eddie Lou Young. Hun er åtte år, har ti søsken, og mamma Catherine er enke etter at mannen døde av tuberkulose et halvt år etter at yngstemann ble født. Familien overlever så vidt på lønnen fra moren og de arbeidende barna. Tre måneder etter at bildet ble tatt, ser moren seg nødt til å levere sine åtte yngste barn på barnehjem, inkludert Eddie.

 

Den 11. oktober er det den internasjonale jentedagen. Dagen skal være med å rette søkelyset mot de utfordringene jenter møter, som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter som beskyttelse, skolegang og mulighet til å bryte ut av fattigdom.

 

Siden dette bildet ble tatt, er det oppnådd mange viktige resultater når det gjelder jenters levekår, men fortsatt er det lang vei fram til reell likestilling: Ifølge FN er jenter er de fattigste, færre jenter enn gutter fullfører grunnskolen, jenter utsettes for mer kjønnsbasert vold og langt flere jentebarn enn guttebarn dør før de har fylt fem år.

 

Eddie på bildet kom seg ut av fattigdommen og levde et godt liv til hun var 78. Kanskje kan jentedagen bidra til at flere jenter får oppleve det samme.