Uke 40 - 2017

Jentedagen

Kiana Hayeri, Tehran, Iran, 13. november 2011

Jentedagen

FNs internasjonale jentedag markeres 11. oktober, en dag som skal sette søkelys på de utfordringene jenter møter, som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter som skolegang, en god helse og mulighet til å velge hvordan de vil leve livene sine.

#Dysturb er en internasjonal gruppe av freelance pressefotografer som ønsker å skape oppmerksomhet rundt viktige politiske temaer. I Horten henger det nå 15 plakater i byrommet med tema #WomenMatter. 

Bildet over kan du finne ved Horten kirke. Bildet er fotografert av Kiana Hayeri, og teksten forteller: En gjeng tredjeklassinger på en veldig høyt anerkjent privatskole i den nordre delen av Tehran spiller spillet 'Sangsar' (steining). Leken minner om stikkball, med det unntak at barna stiller seg opp mot en vegg og en person skyter ballen ut mot en annen.

I følge Islamsk Shia-lov i Iran er en ni år gammel jente ansett som moden nok for livet og for å påta seg religiøst ansvar, selv om forståelsen av hva dette ansvaret innebærer varierer i forskjellige deler av landet. 

Klikk på lenken for å komme til et kart som viser deg hvor resten av veggavisene er satt opp.