Uke 17 - 2019

Høythengende arbeid

Lewis Hine, Young structural workers high up on skyscraper, 1930-31. Tilhører Preus museums samling. 

Høythengende arbeid

28. April er verdensdagen for helse og sikkerhet på jobb. Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer.

Det å sikre arbeidstakere trygge arbeidsforhold er en lang kamp. Allerede for 100 år siden var fotografen Lewis Hine på saken. I 1906 ble han engasjert som fotograf og feltarbeider for National Child Labor Committee (NCLC), og arbeidet hans var med på å endre loven vedrørende barnearbeid i USA.

Det siste Lewis Hine jobbet med, var en serie om arbeiderklassen. Empire State Building var i ferd med å bli oppført i løpet av depresjonstiden, og mange fattige immigranter tok til takke med arbeid som var farlig og dårlig sikret. Et problem som dessverre gjentar seg.