Uke 37 - 2019

Høvdinger til hest

Edward S. Curtis, Sioux Chiefs, ca 1905. Tilhører Preus museums samling

Høvdinger til hest

Den amerikanske fotografen Edward S. Curtis ønsket å bevare kunnskapen om en kultur som man anså i ferd med å gå tapt. Med slagordet «Kill the Indian, and Save the Man» bar den amerikanske politikken på slutten av 1800-tallet preg av assimilering. Religiøse ritualer ble forbudt, men tradisjonelle seremonier og danser ble i skjul overført til neste generasjon.

Gjennom tekst, lyd, film og stillbilder ville Curtis fortelle om de ulike stammenes livsførsel før møtet med "den hvite mann". I ettertid har det kommet frem at flere av motivene ble gjenskapt for fotografen og at spor av moderne tid ble bevisst utelatt. Dette førte til kritikk og fratok Curtis langt på vei anerkjennelse som etnografisk fotograf.

Og om du lurte på det: Ordet «indianer» ble tatt ut av Store norske leksikon i 2017, der det er definert som «et vanlig, men misvisende begrep for urbefolkningen i Amerika».