Uke 30 - 2020

Frem fra glemselen

Edward S. Curtis, Kalispel Maiden, 1910. Tilhører Preus museums samling.

Frem fra glemselen

Edward S. Curtis begynte karrieren sin som portrettfotograf i Seattle. Det store gjennombruddet fikk han med et portrett av datteren til høvding Seattle, som ga byen sitt navn. Det ble også starten på interessen hans for den amerikanske urbefolkningen, som var under massivt press. Den amerikanske assimileringspolitikken skulle fjerne urmennesket og la den «rene amerikaneren» stå igjen.

Curtis ville fotografere levemåten deres før den var borte, og han la ned et enormt arbeid. Han gjorde lydopptak på voksruller, fotograferte 40.000 fotografier med stort og tungvint utstyr, laget film og skrev over 4000 sider med tekst som skulle munne ut i et praktfullt bokverk. Prosjektet hans var moderne og progressivt i starten, men etter som årene gikk og verket trakk ut i tid, ble det umoderne og uinteressant. Hele 30 år tok det å ferdigstille 20-bindsverket «The North American Indian» som etterlot Curtis fattig og glemt.

Arven etter Curtis dukket opp igjen på 1970-tallet og har vært både omdiskutert, kontroversielt og høyt elsket. Preus museum eier rundt 90 fotogravyrer og andre typer fotografi fra Curtis’ hånd, og i utstillingen «Edward S. Curtis – Mannen, myten og legenden» kan du se dokumenterende bilder av levesett sammen med sterkt regisserte bilder, eksklusive gulltonede «orotones» og slående portretter av mennesker som tydeligvis har fått tillit til en mann de i utgangspunktet må ha vært skeptisk til.