Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Formidling og grupper Path arrow Ukens bilde Path arrow Fra uønsket emigrant til fredsprisvinner

Uke 45 - 2017

Fra uønsket emigrant til fredsprisvinner

William Mikkelsen - Willy Brandt ved Brandenburger Tor, 12. November 1989, tilhører Preus museums samling

Fra uønsket emigrant til fredsprisvinner

Willy Brandt var i ungdommen medlem av Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, en venstresosialistisk gruppering. I 1933 ble imidlertid Brandts parti forbudt, og partiet besluttet å drive undergrunnskamp mot naziregimet. Brandt fikk i oppdrag å etablere en emigrantorganisasjon i Oslo. Han emigrerte og under emigrasjonen brukte han fra dekknavnet Willy Brandt som han tok som offisielt navn i 1948. I 1938 ble han fratatt sitt tyske statsborgerskap, så han søkte om norsk statsborgerskap. Brandt lærte seg å snakke perfekt norsk, og skrev bl.a. flere bøker på norsk, et språk han holdt ved like livet ut. I 1945 reiste Brandt tilbake til Tyskland som korrespondent for skandinaviske aviser, og ble i 1948 igjen tysk statsborger. Hans politiske karriere begynte da han ble innvalgt i den tyske Forbundsdagen for SPD i 1949 og i 1957 ble han så valgt til regjerende borgermester, dvs. statsminister, i Berlin. Med sin klare fordømmelse av Sovjets undertrykkelse av ungarerne og de brutale sovjetiske massakrene som fulgte det ungarske opprøret mot okkupasjonsmakten, og med sin avvisning av Nikita Krustsjovs forslag om at Berlin skulle bli en nøytral fristad og senere hans besluttsomme handlemåte under bygningen av Berlinmuren, ble han enormt populær borgermester.

I 1966 ble han utnevnt til utenriksminister og visekansler. Utenrikspolitisk gikk Brandt inn for en ny «Ostpolitik», som søkte å forbedre forholdet til de kommunistiske land. Denne politikken var en medvirkende årsak til at Brandt fikk Nobels fredspris, men var i Tyskland var svært dette kontroversiell og førte til splid i hans eget parti noe som betød slutten på Willy Brandts politiske karriere.

Brandt fikk i 1989 gleden av å oppleve Berlin-murens fall og den tyske gjenforeningen. Han kom i den forbindelse med den berømte setningen «Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört» (Det som hører sammen gror nå sammen). Han fikk også æren av å åpne den første Forbundsdagen etter gjenforeningen. Noen uker tidligere hadde han reist til Irak og fått løslatt 164 gisler.

Bildet av Willy Brandt er et av mange du kan se på en vegg med ikoniske bilder fra Preus museums samling i utstillingen Bending the Frame.